Kovács Imre kép

A társaság 2004. október 28. -án alakult. Cégbírósági bejegyzési száma: Cg. sz. 09-09-011183.

39 tag hozta létre a Kft.-t, akik nagyobb részben gazdasági társaságok, kisebb részben gazdálkodó magán- személyek. Fő tevékenységünk a mezőgazdasági ügynöki nagykereskedelem. A társaság törzstőkéje jelenleg 5,5 millió Ft.

Az elmúlt évtizedekben a magyarországi mezőgazdaság területén jelentős változások zajlottak le. A termelői oldalon – a legtöbb mezőgazdasági ágazathoz hasonlóan – a szétaprózódás, az átlagos üzemméret csökkenése,  a felhasznált anyagok beszerzésének területén a kis mennyiségek miatti kiszolgáltatottság volt megfigyelhető. A felhasznált anyagok és szolgáltatások multinacionális cégek és szűk érdekcsoportok kezében vannak.  Az ilyen mértékű koncentráció következménye a nagy földrajzi kiterjedésű, regionális méretű piacok kialakítása, a termelőkkel szembeni kedvezőbb piaci pozíció, valamint érdekérvényesítő képesség.

A magyar gazdálkodó számára az uniós és a világpiaci trendek is azt tükrözik, hogy a feldolgozói és kereskedelmi tőke koncentrálódása mellett a termelési méretek növekedése, illetve a beszerzés, feldolgozás és értékesítés területén kialakuló szerveződés a termelői oldalon is egyre magasabb fokú integrációt követel.

Az Unióba való belépés után egyre világosabbá válik, hogy a nemzeti, de legfőképpen a közösségi döntéshozatal területén kifejtett érdekérvényesítés sikeressége, valamint a minél szélesebb körű támogatások elnyerése elsősorban a megfelelő méret, a régióban betöltött meghatározó szerep függvénye.

A hazai termelők tőkeszegénysége és rossz tőkeellátottsága azonban nem teszi lehetővé a saját forrásból megvalósított növekedést és fejlesztést. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy csak azok a gazdálkodók lehetnek élet- és versenyképesek, amelyek valamilyen formában szerveződve kellő piaci súlyt tudnak képviselni. A hazai mezőgazdaságban mára kialakult struktúra miatt a vertikális integráció megvalósítása rövidtávon nem valósítható meg, de a termelők horizontális szerveződése – melyben a tagok megőrzik gazdasági önállóságukat, rugalmasságukat, kezdeményezőképességüket – segítheti a hatékony gazdálkodás feltételeinek megteremtését.

Kovács Imre  ügyvezető

Comments are closed.

loading